Visszaélés bejelentés 2023-12-07T13:04:41+01:00

A DOME által működtetett, a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélés-bejelentő rendszer az oldal alján található linken érhető el.

A visszaélés-bejelentő rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Társaságunk minden érdemi visszaélés-bejelentést kivizsgál.

A kivizsgálás mellőzhető, amennyiben a bejelentés:

nyilvánvalóan rosszhiszemű, vagy

nem tartalmaz visszaélés gyanúját megalapozó konkrét információt, vagy

ismétlődő (korábban ugyanazon bejelentő által már bejelentett), vagy

kivizsgálása a bejelentésben érintettek jogainak olyan korlátozásával járna, amely nem áll arányban a közérdeknek vagy a nyomós magánérdeknek a bejelentett visszaélés által megvalósuló sérelmével.

Társaságunk felé a visszaélésre vonatkozó bejelentést akár névtelenül is megteheti, ez nem befolyásolja a kivizsgálás menetét.

A bejelentésben foglalt, valamint a bejelentés kivizsgálása során felmerülő személyes adatokat Társaságunk kizárólag a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli, azokhoz a bejelentés pártatlan kivizsgálásával megbízott személyek férhetnek csak hozzá.

A megtett bejelentésről Társaságunk a visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül azonnal visszaigazolást ad a bejelentőnek. Amennyiben a bejelentő a bejelentés megtétele után nem kapja meg egyedi ügyszámát is tartalmazó visszaigazolását, úgy bejelentése nem került rögzítésre, ezért azt meg kell ismételnie.

A visszaélés-bejelentő rendszeren keresztül Társaságunk még a személyazonosságát fel nem fedő bejelentővel is kapcsolatban tud maradni. Ennek módjáról – beleértve a bejelentő részére a vizsgálat kimeneteléről nyújtott tájékoztatást – a bejelentés megtétele után kapott visszaigazolás nyújt részletes információt.

Társaságunk a bejelentéseket azok megtételétől számított 30 napon belül elbírálja. Indokolt esetben ez a határidő – a bejelentő tájékoztatása mellett – meghosszabbítható.

Amennyiben úgy dönt, hogy Társaságunkat érintő visszaélést jelent be, kérjük a bejelentés tartalmazzon minden, az Ön birtokában lévő, az ügyre nézve releváns adatot és információt. Kellően konkrét kiinduló információk hiányában a bejelentést érdemben nem lesz módunkban vizsgálni.

Visszaélés bejelentése: [https://app.vestigotrust.eu/LWDM]

Bejelentését személyesen is megteheti Társaságunk központjában, minden hónap harmadik csütörtökén, 13-14 óra között.