Dome Facility Management 2020-03-05T21:32:08+01:00

Dome Facility Management

Az elmúlt 16 évben mintegy 200 ingatlan létesítménygazdálkodási feladatait láttuk el, melyek között ’A’ kategóriás irodaházak, bevásárlóközpontok, stratégiailag is kiemelkedő jelentőséggel bíró ipari és logisztikai létesítmények találhatók. Ügyfeleinkkel folytatott stratégiai együttgondolkodás eredményeként olyan integrált létesítménygazdálkodási megoldásokat hívunk életre, amelyek leginkább megfelelnek megbízóink üzleti igényeinek.

A sikeres együttműködéshez kulcsfontosságú ügyfeleink üzleti céljainak és prioritásainak megértése, hiszen munkánk a szolgáltatások definiálásával és a szolgáltatási szintek meghatározásával kezdődik, figyelembe véve a hatékonyságot, a jó gyakorlatot, az adott szektor vagy iparág sajátosságait, illetve a létesítmény elhelyezkedését is. Szakmai kiválóságunkkal biztosítjuk a szolgáltatások megvalósulását, nem csak a szolgáltatási szerződés követelményeivel összhangban, hanem ügyfeleink elvárásain túlmutató értékteremtéssel. Olyan komplex létesítménygazdálkodási modellt hozunk létre, amely rugalmas és skálázható.

  • Professzionalizmus, szakmaiság

  • Széles körű, rugalmas szolgáltatások

  • Jól működő folyamatok

  • Innovatív szellemiségű megoldások

  • Stratégiai együttgondolkodás ügyfeleinkkel

  • Tudásbázis biztosítása

  • Transzparencia

  • Szinergiák kiaknázása

  • Értékteremtés

Üzletmenet folytonosság és üzembiztonság

Ügyfeleink számára a legfontosabb szempont, hogy bérlőik vagy munkavállalóik biztonságos környezetben dolgozzanak, üzleti és termelési folyamataik ne legyenek kitéve olyan kockázatnak, amely az ingatlannal, mint alapvető kiszolgáló eszközzel összefüggésben bekövetkező bármilyen előrelátható, várható meghibásodás, rendellenesség vagy üzemzavar okán merülhet fel. Mi kiemelten kezeljük ezeket a kockázatokat, átvállaljuk az ingatlannal összefüggő szolgáltatások biztosítását és szervezését, hogy ügyfeleink alapvető üzleti tevékenységükre összpontosíthassanak.

Jogszabályi környezet és hatósági megfelelés

Az üzemeltetés során az egyik legfontosabb feladat, hogy a jogszabályok által előírt módon és gyakorisággal megtörténjen bizonyos rendszerek, berendezések, tevékenységek ellenőrzése. Munkatársaink mindig naprakészek a hatályos rendelkezések és az új, hatályba lépő jogszabályok tekintetében, így biztosított a létesítményben lévő rendszerek, berendezések, folyamatok hatósági előírásoknak történő megfelelése.

Személyi és infrastrukturális feltételek

Megbízásaink során a végrehajtáshoz szükséges vezetők és szakemberek biztosítása a mi feladatunk, így ügyfeleinknek nem indokolt saját állományban üzemeltetési munkatársakat foglalkoztatni, nem kell folyamatos képzésükről gondoskodni. A teljes üzemeltetési tevékenységet és annak irányítását gyakorlattal rendelkező, tapasztalt szakemberek végzik. A Dome háttértámogató és szakmai csapata, a vállalati tudás a teljes megbízás alatt rendelkezésre áll minden olyan kérdésben, amely a teljes körű, és hozzáadott értékkel bíró, magas színvonalú szolgáltatásnyújtáshoz szükséges.

Operatív folyamatok

A feladatok elvégzése, irányítása és ellenőrzése egy kézben összpontosul, amely lehetőséget teremt a szinergiák kiaknázására, a forrásokkal való hatékonyabb gazdálkodásra, a változások lekövetésére, menedzselésére, a társaságunk által alkalmazott megoldások átadására. Egységes dokumentumok, riportok készülnek az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokról, amely bármikor ügyfeleink rendelkezésére áll, nyomon követhető, számon kérhető. Megbízóinknak ezáltal nem indokolt saját jelentési rendszereket kidolgozni és költséges infrastruktúrát rendelkezésre bocsátani. A létesítmény vezetője olyan szakember, aki felismeri az ügyféligényeket és szakmai felkészültséggel reagál azokra.

Költséghatékonyság

A kiszervezett szolgáltatások igénybevétele során felmerülő operatív és személyi feltételek, a megbízás tartalma és a szolgáltatások köre rugalmasan bővíthetők vagy szűkíthetők. A tevékenységek ellátásához szükséges beruházás költségei nem terhelik ügyfeleinket, a gépek, berendezések, szerszámok és műszerek rendelkezésre bocsátása és az azokról való gondoskodás társaságunk feladata.